به گزارش خبرگزاری آوای نوین هنر، قسمت ۹ تا ۱۲ سریال استار علیه نیرو های شیطانی به فیلیمو تحویل داده شده.

این قسمت ها پس از سانسور و تدوین نهایی در فیلیمو قرار خواهند گرفت.